Redovisning – Viktig information om företaget

Som företagare har man mest fokus på kärnverksamheten. Så bör det också vara, eftersom det är just kärnverksamheten som har gjort företaget framgångsrikt inom sin bransch och på den marknad där företaget befinner sig.

Redovisning är dock någonting som behöver ingå i driften av ett företag. Dels på grund av lagkrav och dels för att ge viktig information till ägare, chefer, medarbetare samt intressenter om hur det går för företaget.

Ett företag behöver inte vara en expert på redovisning för att vara framgångsrikt utan det finns bra hjälp att få med redovisningen.

Rapportering och god redovisningssed

Beroende på vilken bolagsform företaget bedrivs i, som till exempel kommanditbolag, handelsbolag eller aktiebolag, ser kraven på redovisning, dokumentation och rapportering lite olika ut. Gemensamt inom redovisning är dock att en god redovisningssed ska följas.

Alla börsnoterade företag ska sedan år 2005 följa ett regelverk som heter IFRS ( International Financial Reporting Standards). Även icke börsnoterade företag har lagstiftningen att förhålla sig till.

Auktoriserade revisorer är organiserade i branschförbundet SRF. Genom att anlita en auktoriserad revisor kan man vara säker på att lagar och regler följs och att nivån på redovisningen ligger rätt för den aktuella bolagsformen.

Inte bara redovisning

Den som anlitar redovisningsbyrå Alingsås kan få hjälp med mer än att bara följa en god redovisningssed. En duktig revisionsbyrå kan även assistera med lönehantering i form av tidrapportering, löneberedning, semesterrapportering, tolkningar av avtal, administration av löneutbetalningar med mera.

Redovisningsbyråns konsulter kan också hjälpa till att göra företaget mer lönsamt genom att titta på områden som skatteoptimering, ekonomisk rådgivning, olika sorters analyser och statistik.

Den som startar ett helt nytt företag kan få assistans med registreringen hos Skatteverket och Bolagsverket.

Saknar företaget en ekonomichef har redovisningsbyrån erfarna konsulter som kan axla denna roll.

En bra redovisningsbyrå hjälper företag med ekonomin så att företaget får tid att fokusera på och briljera inom sitt specialområde.